Finał Konkursu na Najlepsze Miniprzedsiębiorstwo PRODUKCIK 2007 w Warszawie 31V-01VI 2007 (45 zdjęcia)
Finał Konkursu odbywał się w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Kliknij zdjęcie, aby powiększyć widok.